Yöresel Kıyafetler
  1. Anasayfa
  2. El Sanatları

Yöresel Kıyafetler

0

Coğrafyamızın renklerini yansıtan en önemli özelliklerimizden biri de yöresel kıyafetlerimiz, Kapadokya yöresinde tarihin izleri çok çeşitli olsa da yakın dönem yöresel kıyafetleri, el işlemeli, oyalı yemeni veya tülbent ile bezenmiş olarak dikkat çekiyor.

Şalvar(Dimi):Genellikle koyu renk zemin üzerinde küçük çiçekli ve motifli basmalardan yapılır. Çoğunlukla yine koyu renkte kahve renklere uyumlu çift renk kullanılarak hazırlanmış dimilerin belleri uçkurlu veya lastiklidir. Son zamanlarda geleneksel bu tip kıyafetler yerini pardüse (pardesü, pardüso) ile başörtüsüne bırakmıştır.
Erkek Giyimleri: Eskiyen geleneksel kıyafetler içinde altta tek tip şalvar, belde uçkur ve lastikli içten yanlara doğru cepli üzerine kuşak sarılmıştır. Üstte yakasız , uzun kollu “göynek” giyerlerken günümüzde modern tipte diyebileceğimiz üstte gömlek, ceket ile altta pantolon tercih edilir.

“Mehmet Kılıç”
Osmanlı’da batılılaşma (asrileşme), niyetinin resmi beyanı İkinci Meşrutiyet’in ilanıdır. Özellikle orduda ve devlet kurumlarında başlayan ilga ve yeniden yapılanma işlerinin yansımalarını halk üzerinde de görürüz. Özellikle kılık, kıyafet ve yaşam tarzını doğrudan etkileyecek değişim kararları halk üzerinde oldukça etkili olmuştur.
Anadolu’nun büyük bölümünde olduğu gibi, Kapadokya bölgesinde de bu değişimin etkileri kısa sürede görülmüş, halkın kılık kıyafetlerinde değişimler yaşanmıştır. Özellikle bu yazının konusu olan kadın kıyafetlerindeki değişim ve çeşitlilik dikkat çekicidir. Bölgede kadın kıyafetleri öncelikle gündelik işlerde kullanılanlar ve düğün, dernek, kına gecesi, dini ve milli bayramlar ve özel günlerde kullanılanlar diye ayırmak gerekir. Halk arasında günlük işlerde kullanılanlara “gündelik, müstamel” özel günlerde giyilenlere “kişilik elbise” denilmektedir.

Kapadokya Bölgesinde Giyilen Müslüman/Türk kadın kıyafetleri:

Üç Etek denilen giysi grubunu oluşturan parçalar giyiliş sırasına göre başa fes, pullu / düz kıvrak, gövdenin üstüne gömlek, üçetek, salta (cepken) / ceket, gövdenin altına kuşak, kemer, şalvar, çorap ve ayakkabı.

Entari (enteri) şalvar giysi gurubunu oluşturan parçalar giyiliş sırasına göre başa fes, pullu / düz kıvrak, gövdenin üstüne gömlek, salta (cepken) / ceket, gövdenin altına kuşak, kemer, alt etek, şalvar, çorap ve ayakkabıdır.

Bu giysileri kısaca ele alacak olursak:
Gömlek / Göynek
Bindallı
Üçetek
Şalvar
Ceket
Salta (Fermane)
Fes
Pullu Kıvrak
Yazma (yemeni, örtü, çevre, tülbent)
Yün çorap
Kuşak
Kemer
Ayakkabı
Işılak galiga
Yemeni olarak çeşitlendirilebilir.

İlginizi Çekebilir
comlek-4

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir