Kapadokya Kilise Babaları
  1. Anasayfa
  2. Hristiyanlık ve Kapadokya

Kapadokya Kilise Babaları

0

Ünlü Papazlar, Babalar ve Azizler
Kapadokya’da Hıristiyanlığın oluşmasına neden olan en önemli faktör, o bölgede yetişmiş olan “Kapadokya Babaları”dır (Kilise Babaları).

Bu şahsiyetlerin isimleri şu şekildedir;

Büyük Basil/Aziz, Caesarea piskoposu (329-379)
Nyssa Gregory (332-395), Nyssa piskoposu ve Basil’in küçük kardeşi
Nazianzus Gregory (329-389), Konstantinopolis Patriği ve Basileios’un yakın arkadaşı
Fesleğen, MS. MÖ 329’da Caesaria (Kayseri) olarak bilinen bölgede doğdu. Bazı kaynaklar, ailesinin Pontus Bölgesi’nde sahip olduğu topraklarla ayrıcalıklı bir konumda olduğundan ve Roma’nın Hıristiyanlara zulmettiği dönemde kahramanca bir tavır sergilediğinden bahseder. Hıristiyan teolojisine yaptığı katkılardan dolayı Batı literatüründe “Büyük” olarak anılan Basil, yakın arkadaşı Nazianzuslu Gregory ve küçük kardeşi Gregory ile “Kapadokya’nın Babaları” üçlüsünü oluşturan isimdir.

Basil, hayatının bir bölümünü eğitime adadı, Hıristiyan Teolojisi, Felsefesi ve Retorik üzerine çalıştı. Bu süreçte dönemin önemli eğitim merkezleri sayılabilecek İstanbul (348-350) ve Atina’da (351-356) yaşamış ve 356 yılında Kayseri’ye dönmüştür.

Eğitimini ve bilgisini Kutsal Ruh gibi Hıristiyan inançlarını açıklamak, Üçlü Birlik ilkelerine katkıda bulunmak ve Arius’un (Aryanizm veya Aryanizm) fikirleriyle mücadele etmek için kullandı. Büyük Fesleğen (Basíleios), MS. 379’da Kayseriye’de öldü.

III.Leon

“Kapadokya Babaları” döneminde Hıristiyanlığın şekillendiği dönemde dinin temelini oluşturan doktrinler belirlenmiş; Açık ve net dini kurallar veya gerçeklerle artık daha yaşanabilir hale gelen bölge, dışarıdan daha fazla Hristiyan göçü almaya başladı.

Ancak bölgedeki gerçek nüfus artışı, III. Leon’un (MS 685-741) ikonları dini sanat eserleri olarak yasakladığı bir dönem vardı. Bir asırdan fazla süren ve İkonoklazm olarak adlandırılan bu dönemde, alınan karara destek vermeyen, dini değerlerine müdahale edildiğini düşünen ve inancını özgürce yaşamak isteyenler, çözümü göçte buldu. Kapadokya’ya.

Not

III. Leon döneminde meydana gelen ve sonuçları Kapadokya’yı etkileyen bir diğer olay da Anadolu topraklarının Arap akını olmuştur. Arapların Ermenistan’dan Orta Anadolu bölgesine toprak akınları sonucunda bu topraklardan kaçan/terk eden Hıristiyanlar da çözümü diğerleri gibi Kapadokya’ya göç etmekte bulmuşlardır.

Sonsöz
Özellikle 11. ve 12. yüzyıllar arasında Selçuklu Hanedanı ve ardından Osmanlı egemenliğinde sorunsuz bir dönem geçiren Hıristiyanlar, 1924-1926 yılları arasında Türkiye-Yunanistan mübadelesi ile Kapadokya’dan ayrılarak geride harika eserler bırakmışlardır.

Sözlük
Akide: (1) İman, itikad. (2) Güçlü bir şekilde tutulan bir bakış açısı, inanç. (3) Tarikat şeklini almış bir inanç ve düşünce sistemi.
Aryanizm / Aryanizm: M.S. IV. Hıristiyanlığın teslis inancını reddeden yüzyılda yaşamış İskenderiyeli bir rahip olan Arius ve Hz. İsa’nın yalnızca Tanrı’ya bağlı ikincil bir tanrıya sahip olduğunu kabul eden ve Hıristiyanlık tarihinin en önemli dini krizlerinden birine neden olan mezhep.
Barnabas: Havariler Çağı’nda Pavlus’la ihtilafa düşen ve dini mektupları sapkın sayılan Hristiyan azizi.
Birinci İznik Konsili: MS 325’te İmparator I. Konstantin tarafından, Roma İmparatorluğu’nda resmi din haline gelecek olan Hristiyanlık içinde tartışılan (İsa’nın gerçek Tanrı olup olmadığı) bazı konuları açıklığa kavuşturmak için toplandı.
Caesarea: Tarihsel olarak Mazaca olarak da bilinen Caesarea, bir zamanlar Kayseri’nin bulunduğu bölgede bulunan antik bir şehirdi.
Erken Hristiyanlık Dönemi: Hristiyanlıkta 325 yılında Birinci İznik Konsili’nden önceki döneme verilen isimdir.
Elçi: İsa’nın öğütlerini ve inançlarını yaymak için görevlendirdiği öğrencilerin ve öğrencilerin her biri.
III. Leon: 717’den 741’deki ölümüne kadar hüküm süren Bizans imparatoru.

İkon: Ortodoks veya Katolik Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan kişilerin resimleri veya heykelleri, dini sanat eserleri.
İkonoklazm: İkonların yok edildiği ve ikonlarla bağlantılı tüm dini uygulamaların yasaklandığı dönem.
Kilise Babaları: Hristiyanlıkta din üzerine yazıları kural olarak kabul edilen kişilere verilen isim.
Konsey: Hristiyan dininin belirli konularını tartışan ve karara bağlayan konsey.
Kutsal Ruh: Hıristiyanlıkta teslis inancının üçüncü direği. Baba ve Oğul ile birlikte Tanrı’nın ruhu olduğuna inanılır.
Kült: İbadet, tapınma, tapınma.
Matta: Yeni Ahit’teki dört İncil’den ilki olan Matta İncili’nin yazarı ve İsa’nın havarilerinden biri.
Nazianzus: Aksaray ili Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar kasabası.
Nyssa: Bir zamanlar Aksaray’ın Ortaköy ilçesi ile Harmandalı ilçesi arasında var olan antik bir kent.
Paganizm: çok tanrılı inanç, putperestlik
Pavlus: Hıristiyan misyoner, aslen Yahudi, daha sonra Hıristiyan olan ve İsa Şam’a yaptığı yolculukta kendisine göründüğünde kendini dine adamış.
Petrus: İsa’nın on iki havarisinden biri. Katolik Kilisesi’ne göre, o ilk Papa ve İsa’nın varisi.
Retorik: Belagat sanatı, etkileyici ve ikna edici konuşma.
Sanhedrin: Yahudi Konseyi, Mahkeme (MÖ 165 – MS 425).
Son Akşam Yemeği: Hristiyan inancına göre İsa’nın çarmıha gerilmeden önceki akşam havarileriyle yediği son yemek.
Teslis: Hıristiyanlıkta Tanrı’nın Baba, Oğul (Hz. İsa) ve Kutsal Ruh’tan oluştuğuna inanma şeklindeki Tanrı anlayışı.
Judea: Roma İmparatorluğu’ndaki Yahudi cemaatinin çoğunluğunun yaşadığı ve İsa’nın doğum yeri olması nedeniyle özellikle Hristiyanlık için büyük önem taşıyan bölge.
Yeni Ahit: Hristiyanlıktaki en önemli kutsal yazıları içeren ve Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen 27 kitapçıktan oluşan bir bölüm.

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir