Halı ve Kilimler

Kilim yapmak için kullanılan düz dokuma tekniği dünyanın birçok yerinde uygulanmış olsa da, bu uygulamaların çoğu Orta ve Batı Asya'dan gelmektedir. Çok sayıda göçebe Türk boyu, Anadolu'dan geçerek kültürel miras ve bilgi birikimine ait unsurları