Ürgüp Belediyesi

1874 yılında Konya vilayeti salnamesine göre kurulmuştur. Bu salnamenin ilgili sayfalarında görüleceği gibi “Ürgüp Kazası” başlığı altında Kaymakamlık ve Belediye teşkilatına yer verilmiş ve memurların isimleri ile ünvanları belirtilmiştir. Müslüman ve Rum 6 azadan oluşan