Gülşehir (Zoropassos)

Nevşehir'in 20 km kuzeybatısında, Kızılırmak'ın güneyinde yer alan Gülşehir, antik çağda “Zoropassos”, Selçuklulardan sonra ise “Arapsun” olarak adlandırılmıştır. Açıksaray Harabeleri, Roma Dönemi tüf kayalara oyulmuş kaya mezarları ve 9. ve 10. yüzyıllardan kalma kaya kiliseleriyle