Ocak 29, 2023
  1. Home
  2. Ihlara Vadisi Kiliseleri

Kategori: Kilise Babaları

Ihlara Vadisi Kiliseleri
Kapadokya Tarihçesi

Kapadokya Tarihçesi

İnsan yerleşimi Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Hititler'in yaşadığı topraklar daha sonraki dönemlerde Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kayalara oyulan evler ve kiliseler, bölgeyi Roma İmparatorluğu'nun baskısından kaçan Hristiyanlar için devasa bir sığınak haline getirmiştir.

Hristiyanlık ve Kapadokya
Kilise Babaları

Kilise Babaları

Ünlü Papazlar, Babalar ve AzizlerKapadokya'da Hıristiyanlığın oluşmasına neden olan en önemli faktör, o bölgede yetişmiş olan "Kapadokya Babaları"dır (Kilise Babaları). Bu şahsiyetlerin isimleri şu şekildedir; Büyük Basil/Aziz, Caesarea piskoposu (329-379)Nyssa Gregory (332-395), Nyssa piskoposu ve