Hristiyanlık ve Kapadokya
0

Anadolu toprakları ve özellikle Kapadokya, Kudüs merkezli bir din olan Hristiyanlığın yayılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Geçmişte zulümden kaçan Hristiyanlar, özgürce ibadet edebilmek ve olası saldırılardan korunmak için burada yaşıyorlardı. 4. yüzyılda Hıristiyanlığın merkezi haline gelen bölge, dinin temelini oluşturan doktrinlerin belirlendiği pek çok Konsil’e ev sahipliği yapmıştır.

Tek tanrılı dinler ile 1000 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Kapadokya, antik çağlardan beri tarih, kültür ve siyaset açısından Anadolu’nun en önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Zamanla bölgeyi keşfeden insanlar, iklim ve coğrafi yapı nedeniyle tüf kayalarından (peribacaları) oydukları mağaraları yerleşim yeri olarak kullanmışlardır. Bu mağaralar onları karasal bozkır ikliminin hüküm sürdüğü bölgede sert soğuktan korumakla kalmamış, her türlü tehlike karşısında saklanmalarına da olanak sağlamıştır.

Erken Dönem Hristiyanlığın En Önemli Merkezlerinden biridir Kapadokya

Hıristiyanlık öncesi Kapadokya’da çok tanrılı dinler ve onların kült merkezleri vardı. Bu dinler önemli bir transit merkezi olduğu bilinen Kapadokya’ya Hititler, Persler ve Yunanlılar tarafından getirilmiştir. Hıristiyanlığın ortaya çıkmasından önce Yahudilik bölgeye hakim olmuş ve Hıristiyanlığın yayılmasının önünü açmıştır. Öyle ki ilk Hıristiyan vaizler dinlerini yaymak için sinagoglarda ve sinagoglarda vaaz vermişler.

Filistin’in Beytüllahim kentinde Meryem’den dünyaya gelen Hz. Ancak İsa’ya inananların sayısının artması, mevcut dini otorite tarafından bir tehdit olarak algılandığından, Yahudiler İsa’yı öldürmek istediler.

Aslında, İsa’yı suçlamak için yasal bir dayanakları yoktu. Ölüm cezası verme yetkileri de yoktu ve halkın tepkisinden korktular. Bu karışıklıktan kurtulmak için dönemin Yahudiye Eyaleti Valisi Pontius Pilatus’a devlete karşı suç işlediği iddiasıyla şikayette bulunarak tutuklanmasını talep ettiler. Onların gerekçesi, İsa’nın “mesih” olduğunu iddia ettiği ve bu iddiada bulunanların sonunda “kargaşaya ve iç isyana yol açtığı” varsayımıydı.

Pilatus, İsa’yı tutuklayıp öldürmenin Yahudiye’deki Roma egemenliğine karşı direnişi artıracağından korkuyordu. Ancak Roma’ya isyan edenlere karşı daha önce işbirliği yaptığı Yahudi din adamları karşısında zor duruma düşeceğinden ve siyasi konumunun sarsılacağından endişe ediyordu. Pilatus istemeyerek de olsa ölüm cezasını vermek zorunda kaldı. Şimdi İsa, görüldüğü yerde tutuklanacak ve çarmıha gerilerek idam edilecekti.

Çok geçmeden, İsa’nın havarilerinden biri olan Yahuda (Yahuda), “Son Akşam Yemeği”nden sonra 30 gümüş/altın karşılığında İsa’yı Sanhedrin’e ilan ederek ona ihanet etti. Romalı askerler tarafından tutuklanan İsa, daha sonra Pontius Pilatus tarafından “halkı isyana teşvik ettiği” gerekçesiyle Kudüs’te çarmıha gerildi.
Yahuda’dan sonra Matta, diğer havariler tarafından On İki Havari arasına getirildi.
Yüzyıllar boyunca kiliseler öğretilerinde İsa’nın ölümünden Yahudileri sorumlu tuttular ve İsa’nın Roma İmparatorluğu için bir tehdit olarak görüldüğü için öldürüldüğünü kabul etmeyi reddettiler.
Pontius Pilate, İsa’nın yargılanmasına başkanlık eden ve ardından çarmıha gerilmesini emreden yetkili olarak bilinir. Ancak Pontius Pilatus’un İsa’yı yargılamayı reddettiği yorumları da var. İncil’in farklı yerlerinde farklı diyaloglar olmasına rağmen, Hıristiyan kaynakları bu konuda esas olarak hemfikirdir.
Hıristiyan inancı İsa’nın çarmıha gerildiğine ve sonra dirildiğine inanırken, İslam inancı İsa’nın çarmıhta ölmediğine, Allah tarafından göğe yükseltildiğine ve yerine başka birinin ortaya çıktığına inanmaktadır.
Olaylar sırasında bölgede mevcut dini otorite Yahudilik olsa da, Roma İmparatorluğu’nda paganizm hakimdi.
Yahudiler, İsa’nın taşlanarak öldürülmesi gerektiğine inanıyorlardı. Ancak Pilatus, Roma yasasını dikkate alarak infazı çarmıha gererek gerçekleştirmeye karar verdi.

İsa’nın “ölümünden” sonra, 12 Havari bu şiddetli baskılardan kurtulmak ve İsa’nın öğretilerini yaymak için Filistin’den dağıldılar ve yeni dinin kabulü ve ilerlemesi için uygun ortam ve uygun coğrafya aradılar.

Bu süreçte birçoğu Anadolu topraklarına ayak basmış, insanları bu yeni dine davet etmiş ve misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuştur. Nitekim ilk zamanlar oldukça sıkıntılı geçmişti ama yine de Hristiyanlık taraftar ve taraftar kazanmaya devam etti.
Bir süre sonra Kapadokya bölgesine ulaşan Hıristiyan alimler bir Yahudi cemaatiyle karşılaştı. Yahudiler tarafından kabul edildikten sonra, yaşam koşullarının uygunluğu nedeniyle burada kalmaya karar verdiler ve İsa’nın öğretileri üzerinde çalışmaya başladılar.

Önceleri Sinagoglarda ibadet ve vaaz veren bu kişiler, zaman zaman bir Hıristiyan topluluğu oluşturmuşlardır. Böylece Kapadokya, Erken Hristiyanlık Dönemi’nde yaşayan Hristiyanların gözde yerleşim yerlerinden biri olmuştur.

İlginizi Çekebilir
eski-urgup

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir