Hacı Bektaş Veli Tasavvufu
 1. Anasayfa
 2. Kültür

Hacı Bektaş Veli Tasavvufu

0

Bu Toprakların Mevlana Kadar Büyük Bir Değeri Daha Var:

Hacı Bektaş Veli, her şeyi insanda arayan; Hakk’ı kendi özünde, kendi özünü Hakk’ta bulan anlayışıyla, barışı, sevgiyi ve bilimi kendisine rehber kılmıştır. Hacı Bektaş Veli’ye duyulan ilgi, saygı ve sevgi, Alevi-Bektaşi öğretisinin temelini oluşturan İnsan-Tanrı-Doğa sevgisine dayanan hümanist yaşam felsefesi ve öğretisinden kaynaklanmaktadır. O’nun anlayışında dinin kaynağı Hak korkusuna değil, Hak sevgisine dayanır.

“Kadınları okutunuz” sözü ile Hacı Bektaş Veli, akla, mantığa ve sevgi temeline dayandıran; kadın ve erkek eşitliğini savunan ve döneminde Hatun Ana (Kadıncık Ana) önderliğinde kurulan Anadolu Bacıları teşkilatına büyük destek veren bir düşünce adamı ve düşünürdür.

Hacı Bektaş Veli Sözleri

Hacı Beştaş Veli’ye duyulan ilgi, saygı ve sevgi, Alevi Bektaşi öğretisinin temelini oluşturan İnsan-Tanrı-Doğa sevgisine dayanan hümanist yaşam felsefesi ve öğretisinden kaynaklanmaktadır. O’nun anlayışında dinin kaynağı Hak korkusuna değil, Hak sevgisine dayanır. Şimdi gelin hep beraber hoşgörü insanı Hacı Bektaş Veli sözlerine yakından bakalım.

İşte Unutulmayan O Sözleri

 • Göze nur gönülden gelir.
 • Murada ermek, sabır iledir.
 • Araştırma, açık bir sınavdır.
 • Hak güneşten daha zahirdir.
 • Eline, diline, beline sahip ol.
 • Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.
 • Abdal, Hakk’a hayran olandır.
 • Cennet için ibadet geçersizdir.
 • En büyük keramet çalışmaktır.
 • Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
 • Her ne arar isen, kendinde ara.
 • Dil mızraktan, daha derin yaralar.
 • Adalet her işte, Hakk’ı bilmektir.
 • Çalışan insan kötülük düşünmez.
 • İnsanın kemali, ahlâk güzelliğidir.
 • İlim beşikte başlar, mezarda biter.
 • Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.
 • Allah ile gönül arasında perde yoktur.
 • Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.
 • Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir.
 • Elden gelen her iyiliği, herkese yapınız.
 • Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.
 • Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.
 • Çalışmadan geçinenler, bizden değildir.
 • İbadetin yeri başkadır, işin yeri başkadır.
 • Nefsine ağır geleni, kimseye tatbik etme.
 • Kendini tanımayan, Yaratan’ı da bilemez.
 • İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
 • Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.

“Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır”, ” Okunacak en büyük kitap insandır” , “Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur” diyen diyen Hacı Bektaş Veli; öğretisinin temel ilkelerini oluşturan bu dizeleriyle, yüz yıllar geçse de felsefesinin derinliği ve gerçekliği ile günümüz toplumlarına da ışık tutmaktadır.

“Hararet nardadır, sac’da değildir,

Keramet baştadır, tac’da değildir,

Her ne arar isen, kendinde ara,

Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değildir”

Bektaşilik

Hacı Bektaş-ı Veli’nin Makalat adlı Arapça bir eseri vardır. 1271 senesinde vefat eden Hacı Bektaş-ı Veli’nin derslerini ve sohbetlerini takip ederek onun tarikatına bağlananlara, tasavvuftaki usûle uyularak “Bektaşi” denildi.

Hacı Bektaş Veli’nin 13.yüzyılda temellerini attığı ve günümüzde de geçerliliğini koruyan düşüncelerinin ışığını, şiirleri ve özdeyişlerinde, hakkında anlatılan söylencelerin satır aralarında bulabiliriz.

Hacı Bektaş Veli’nin sevgi, eşitlik, tanrı, din, paylaşım, hoşgörü, bilim, eğitim gibi kavramlarda da günümüze taşınan görüşleri tüm dünyada aydın ve sağduyulu toplumlarca kabul görmüş ve Alevi toplumu tarafından yüzyıllardan günümüze taşınmıştır.

Barışın simgesi olan bir güvercin donuyla Anadolu’ya geldiği söylencesi oldukça anlamlıdır. Hacı Bektaş Veli’nin, savaş yerine barışı; düşmanlık yerine dostluğu; kin yerine sevgiyi ve hoşgörüyü benimseyen, hümanist bir anlayışa sahip olduğunu bilinmektedir.

Kadıncık Ana ile birlikte Alevi–Bektaşi kültürünü tüm Anadolu’ya yayarken felsefi düşüncesini kültürün temellerinden biri yapan “, “Yetmişiki milleti bir nazarda gör” sözleri ile toplumların eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğunu ifade etmiştir.

Alevi – Bektaşi felsefesi “Eline, beline, diline sahip ol”, “Yetmişiki milleti bir nazarda gör” anlayışı ile yoğurulur.

Kimdir?

Gerçek ismi, Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata olan Hacı Bektaş-ı Veli Horasan’ın Nişabûr şehrinde doğmuştur. Moğol istilasının ardından Anadolu’ya gelerek bugünkü Nevşehir’in Hacıbektaş olarak anılan bölgesine yerleşen Hacı Bektaş Veli, Burada kurduğu dergah ile Anadolu Aleviliğinin ve Bektaşiliğin gelişimine önemli katkı sağlamıştır.

1271 yılında vefat eden Hacı Bektaş’ın ebedi istirahatgâhı halen Nevşehir ilinin Hacıbektaş ilçesinde bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir