Güzel Atlar Ülkesi Adı Nereden Geliyor?
  1. Anasayfa
  2. Coğrafya

Güzel Atlar Ülkesi Adı Nereden Geliyor?

0

Kapadokya’ya tarih boyunca “Güzel Atlar Ülkesi” denilmiş midir? yoksa etimolojide ortaya çıkan bir kavram kargaşası sonucu iki farklı dildeki kelime eş anlamları mı buna sebep olmuştur bilinmez. Tarihçilere bırakmak gereken bir soru ve cevap. Ancak Bizim bildiğimiz, turizm açısından tercih edilen ve dillere plesenk olan bu isim herkes tarafından benimsenmiştir.

Kapadokya Krallığı 1. bin yıl başında Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti olunca Mazakanın adı da Kayseri olarak değişmiştir. Kapadokya adının Farsça Katpatuka’dan geldiği ve “Güzel Atlar Ülkesi” “iyi koşan cins atlar bölgesi” anlamına geldiği söylenir.

Katpatuka orijinal isminden türediği neredeyse kesin gibi olsa da, bunun Persçedeki güzel atlar ülkesi mi yoksa Hititçedeki “low country” manasına gelen ve medeniyetin başlangıç noktası olmasına işaret eden bir kelime grubu olduğu tartışmaları süregelsin, güzel atlar ülkesi şeklindeki fikir çok daha geniş kitleler tarafından kabul görmüş, uluslararası turizm arenasında da bu şekilde yer edinmiştir.

Persler tarafından kurulmuş, korunmuş ve sınırları genişletilmiş Kapadokya krallığı döneminde bölgede son derece güzel ancak bir o kadar da vahşi atlar bulunması ve bu durum dönemin meşhur olaylarından olmasından kaynaklı, Persçe’de Kapadokya krallığı topraklarına KATPATUKA yani Güzel Atlar Ülkesi denildiği düşünülmektedir.

Farsça / Persçe bir isim olan Katpatuka’yı unutmayın. Bir çok yerde karşılaşacağınız bu kelimenin anlamı artık Kapadokya (cappadocia)

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir