Kayaşehir

2 ay önce

Kayaşehir Apadana

Apadana Nevşehir İl merkezi Emek Mahallesinde 2004 yılında Nevşehir Belediyesince yapılan yol çalışması esnasında temel kalıntıları bulunmuş olup, Müze Müdürlüğü…

2 ay önce

Kayaşehir Camiiler

Kara Camii Nevşehirli sadrazam Damat İbrahim Paşa'nın Nevşehir'de yaptırdığı ilk cami olduğu bilinmektedir. 1718 yılında devşirme bazalt ve sarı taşlardan…

2 ay önce

Kayaşehir Ahırlar

Ahırlar Kaya oyma yerleşimin birçok noktasında halkın hayvanlarını barındırdığı ahırlar bulunmaktadır. Bu şahıs ahırlarının haricinde, askeri amaçla kullanıldığı bilinen kamusal…

2 ay önce

Kayaşehir Bezirhane

Bezirhane Bezirhanelerin tarihlendirilmesine ilişkin veriler son derece azdır. Ancak 1584 tarihli Osmanlı vergi kayıtlarında Muşkara'da iki bezirhane yapısının varlığı dikkat…

2 ay önce

Kayaşehir Manastır

Manastır Kaya oyma yamaç yerleşiminin alt kısmında bulunan manastır, tavandaki palmiye ve haç motifleri ile Çavuşin-Güllüdere vadisindeki Aziz Agatangelus kilisesine…